Schoolverzuim

Wat te doen als uw kind ziek is?

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, dan moet u dit dezelfde ochtend doorgeven voor 9:30 uur. Dit kan door een telefoontje of op school zelf. Als uw kind afwezig is en wij hebben geen bericht ontvangen, dan nemen wij contact met u op. Als dat niet lukt, nemen wij na 3 dagen afwezigheid contact op met de leerplichtambtenaar en het LAS (Leerling Administratie Systeem). Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten vragen wij een briefje van de ouders. 13 Kinderen die langer dan drie weken ziek thuis zijn, kunnen thuis onderwijs krijgen. Het adres van deze stichting vindt u in de lijst belangrijke adressen.

Te laat komen

Als uw kind te laat op school komt, moet hij/zij een briefje halen bij de conciërge. U begrijpt dat het voor zowel uw eigen kind als de leerkracht en de andere kinderen uit de groep vervelend is als dit vaak voorkomt. Daarom wordt er in dat geval contact met de ouders opgenomen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl