Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële, gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad brengt advies uit over beslissingen van het bestuur en zaken die in school van belang zijn. De medezeggenschapsraad komt 6x per schooljaar bijeen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen. Meer informatie vindt u hier Vanuit het team zitten dhr.. K.R. Marinus (voorzitter), mevr. J. v.d. Bos en mevr. E. Horn-van Valkenburg in de medezeggenschapsraad. Mevr. Blom, mevr, S. Lackbiach mevr. D. Verwijk, en mevr. Yücel- Öztürk vertegenwoordigen de ouders in de medezeggenschapsraad.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via het volgende e-mailadres: mr@obs-deglobe.nl. De ouders van de mr zijn via omr@obs-deglobe.nl te bereiken. Koos Marinus, de voorzitter van de mr, is via koos.marinus@obs-deglobe.nl te bereiken.

Via het mededelingenscherm, de nieuwsbrief en bijeenkomsten houden we u op de hoogte.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl