Ouderraad

De Globe heeft een actieve ouderraad, die ons bij de activiteiten op school helpt. Hun hulp bij feesten en bijeenkomsten is belangrijk. Ook andere ouders zijn gelukkig bereid om ons te helpen bij feesten, uitstapjes e.d. (zie verder schoolplan). De O.R. vergadert regelmatig op school om dit voor te bereiden en te bespreken. Deze vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrieven en zijn openbaar.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl